Son Yayınlar

Besmele ve Faziletleri


Adem Aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. 
Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. 
Cennet davetiyesinin imzası, Besmeledir. 
Besmele ve Faziletleri saymakla bitmez..
İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! 
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.
[Beyheki]
Eve girerken Besmele çekilirse
Şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider. 
[Tibyan]
Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur. 
[Deylemi]
Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. 
[İ. Rafii]
Yemeğe Besmele ile başlayıp, 
Sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.
[Taberani]
Besmele ile yenen yemek bereketli olur.
[İbni Mace]
Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) 
[Deylemi]
Besmeleyi kapısının üzerine yazan kişi helaktan emin olur.
Kim Besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse, 
Allah; okuyanı Zebanilerden korur. 
Ayrıca okuyanın rızkını çoğaltır, dünya ve ahirette makam ve mevkisini arttırır. 
(Okuyacak kişi haram yememiş ve tam bir itikat ile şüphe duymadan, kalben inanarak, abdestli olarak okuması gerekir.) 
Besmeleyi günlük hayatta dilinden hiç düşürmeyenin Allah ölüm acısını hafifletir, kabir sorularını basitleştirir, kabir azabından korur, hesabı kolay ve zahmetsiz olur. 
Besmeleyi, kişi yatmadan abdestli olarak 21 kere okursa, o gece; şeytan, cin, insan şerrinden, yangından, zelzeleden ve eceli gelmemişse ani ölümden emin bir şekilde uyur. 
Gece boyunca güven içinde olur. 


Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar. 
Besmele 100 defa büyülü veya ağrı çeken birine hergün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir. 
Bir arzusu, isteği olan Besmeleyi 113 defa cuma günü hatip mminberde iken okur ve hatible 
dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir. 
Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak, kıbleye yönelerek okur ve 100 defa 
Peygamber Efendimize S.A.V. salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır. 
Besmeleyi 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması 
için niyet ederek okunursa istek yerine gelir. 
Çocuğu olmayan veya sürekli çocuk düşüren bir kadın ay başı adetinden temizlendikten 3 gün sonra 110 defa besmeleyi bir kağıt üzerine yazıp üzerinde bulundurur ve o nüsha üzerinde iken ilişkiye girerse o kadın hamile kalır. Çocuk dünyaya gelinceye kadar besmele yazılı nüshayı üzerinde taşırsa zorluk çekmeden çocuk sahibi olur. (eşinin düşük yapması sonucu çocuğu olmayan adam bir kağıt üzerine 60 defa Besmele yazıp üzerinde taşırsa çocuğu yaşar.)
Tarlanın verimini ve bereketini arttırmak için bir kağıda 101 Besmele yazılır ve tarlaya gömülürse hem bereketr hasıl olur, hemde afetlerden korunur. 
Yetişme devresi zarara ve afete uğramadan tamamlanır. 
Meyvesi, sebzesi güzel ve bol olur.
Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna 
7 gün devam edilirse okuyan istek ve arzusuna kavuşur. 
Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın kalb 
gözü açılır, esrar ilimlerine vakıf olur. 
Besmeleyi günde 1000 defa okuyanın hem dünyada, hemde ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir. 
Besmeleyi hergün sabah ve gece 1000 defa okumaya devam eden; sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur. 
Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.
Besmele Allah’a ilticadır, sığınmaktır. 
Besmele, her hayrın anahtarıdır. 
Besmele, işi kolaylaştırır, helalleştirir ve nimeti bereketlendirir.
Besmelesiz her iş eksik olur. 
Besmelesiz hayat Fatihasız mezar gibi tat vermez. 
Besmelesiz işe şeytan müdahale eder. 
Besmelesiz evde şeytan eğleşir.
Besmelesiz sofraya şeytan oturur. 
Besmelesiz konulan şeyi şeytan kullanır.
Şeytan, besmeleden, besmele çekilen ortamdan ve besmele çekenden uzak durur. 
Onun işine karışmaz, onu sapıtamaz. 
Allah onu şeytanın eline bırakmaz.
Şeytan, besmelesiz insanın yanında, besmelesiz evlerde; sofranda, yatakta, besmelesiz iş yerinde eğleşir. 
Besmele çekilen işe karışamaz.
Herkesin bir şeytanı vardır. 
İnsanı yanıltıp, saptırmak için yeminlidir. 
Cenab-ı Allah şeytana karşı insana ‘‘Euzu-besmele’’ gibi bir silah vermiştir. 
Bu silahı kullanmayanı şeytan, parmağında oynatır. 
İbadetten, her hayırlı işten mahrum bırakır. 
İhtiyaç sahiplerine yardım ettirmez.
Çocuk, besmelesiz yedirilip-içilmez, emzirilmez. 
Yatırıp kaldırılmaz. 
Ona biraz büyüyünce ‘‘Euzu-besmele’’ öğretilmelidir. 
Büyükler, sofrada dışından besmele çekip, hem örnek olmalı, hem de hatırlatıcı olmalıdır. 
Sonunda da ‘‘elhamdülillah’’ denmeli, Nimetin Rabbine şükretmesi öğretilmelidir. 
Küçük iken öğrenmezse sonra besmelesiz bir ömür yaşar.
Besmele 
Her zaman her yerde çekilmez
Mekruh, haram bir iş yapılırken,
Tuvaletin banyonun içinde,
Günah sayılan bir şey besmele ile işlenmez.
Sigara, içkiye besmele çekilmez.
Kumar ve kumar sayılan oyunlar oynarken,
Şarkı türkü söylerken, çalgı aleti çalarken,
Müstehcen konuşurken besmele çekilmez.


Bazı şeylerin telafisi olduğu gibi unutulan besmelenin de telafisi vardır.
Peygamberimiz (as) telafi yolunu şöyle göstermiştir.
‘‘Sizden kim bir şey yerse, bismillahirrahmanirrahim’’ desin. 
Başta bunu söylemeyi unutursa, aklına gelince veya sonunda ‘‘bismilahi evvelihi ve ahirihi’’ desin. 
(R.Salihin:732+ Hadis Ans:10/398)
Bir sahabe şöyle anlatıyor:
‘‘Bir adam besmele çekmeden yemek yiyordu. 
Bir lokma kalmıştı. 
Onu ağzına götürürken: ‘‘Bismillahi evvelihi ve ahirihi’’ dedi ki: 
‘‘Şeytan onunla birlikte yemeye devam ediyordu. 
O ne zamanki, besmele çekti o zaman şeytan yediklerini bırakıp çekildi’’ buyurdu. 
(Hadis Ans:10/399)
Besmele, dilimizden düşmesin sabah kalkarken besmele, yer içerken besmele, giyinirken besmele, yola çıkarken besmele, arabanın anahtarının çevirirken besmele, inerken besmele, binerken besmele, işyerinin kapısını açarken besmele, işe başlarken besmele, dönerken besmele, eve girerken besmele yer içer yatarken besmele..
Besmele günlük hayatımızın her anını kapsamalıdır.
Öğrencimiz ders çalışmaya başlarken besmele çekmeli, Rabbi zidni ilmen ve fehmen (Rabbim, anlayışımı, bilgimi arttır) Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr (Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır. İşimi hayırla sonuçlandır) demelidir.
Kim küçük çocuğa Bismillâhirrahmanirrahim. demesini öğretirse 
Besmele bereketi ile cehennemden bir berat çocuğa, bir berat anne ve babasına, bir beratta öğretene verilir.
Besmele çekmeden yiyip içmeyenin şeytanı zayıf olur. 
Onunla her an baş edilebilir. 
Besmele çekmeden yiyip içenin ise şeytanı kuvvetli olur, onunla baş edemez. 
Şeytan onu her konuda parmağında oynatır. 
İstediği gibi yönlendirir. 
İstediğini yaptırır. 
Onu her türlü hayırdan mahrum bırakır.


Bugün inançlı başarılı doktorlarımız şifa dileyerek, besmele çekerek müdahale ediyor. 
Ayetel kürsi, Yâsin okuyarak ameliyat eden doktorlarımız var. 
Hem kendilerine güven geliyor, hem de hastaya güven veriyor. 
İşi de Allah’ın izniyle kolay ve hayırla neticeleniyor.
Allah kendini ananı mahcup etmez.
Besmele 81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.
 Besmele 35 defa yazılıp eve veya iş yerine asılırsa o yerin bereketi artar. 
İş yerinin kazancı çoğalır. 
Cin, şeytan şerrinden, yangından ve kem gözlerden korunmuş olur.
 Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, 
Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.
Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 
defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir. 
Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir. 
Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup 7 gün sabah güneş doğarken içilirse içen kişinin zihni açılır, unutkanlığı gider. 
40 Gün riyazet ederek, tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim sahibi olur, herşeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur. 
Besmele saralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa saralı kişi kendine gelir. 
Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyana karşı 
hakim baş eğer, hakimin şerrinden güven içinde olur.
Besmele çekilmeden oturulan sofrada bereket olmaz. 
Peygamberimiz sofrada doymayan insanları görünce: 
‘‘Eğer besmele çekmiş olsaydınız, doyardınız’’ buyurur. 
(R.Salihin:746)
Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenmez.
(En’am:121)
Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. 
[İ. Ebiddünya]
Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. 
[T. Salat]
Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur. 
[İbni Sünni]
Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!
 [Taberani]
(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) 
[İbni Sünni]
Her türlü istek ve hacet için; 12 bin  okunur.
Fakat her 1000(bin) de 2 rekat hacet namazı  kılıp ihtiyacı için dua ederse ihtiyacı karşılanır.
Önemli bir arzusu ve isteği olan kişi, temiz tenha bir yere çekilip aşağıdaki şekilde tertibi uygularsa isteğine kavuşabilir.
Önce abdestli olarak kıbleye yönelir.
1000 defa besmele okunur.
Sonra hacet namazı niyetiyle Allah rızası için namaz kılınır.
Namazdan sonra “Allahümme salli alâ seyyidinâ  muhammedin ve alâ  âlihi ve sâhbihi  ecmâin” diyerek salavat getirilir.
Salavatlar bittikten sonra istek Allaha iletilir.
Bundan sonra 1000(bin) defa Besmele okuyup tekrar 2 rekat namaz kılınır.
Arkasından salat-ü selam okunur ve dua edilir.
Bu şekilde 12 bin besmele ve 11 salat-ü selam olur.
Sonra isteği Allah’tan istenirse dileği yerine gelir.
Kaynak:Dua ile korunma(Dr.Arif Arslan)
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
Besmele Büyük Mana Kuvvet Verir insana
Hiç Solmayan Bir Gül gibi Uygundur Her Zamana
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim

Surelerin Başıdır Ayetin Nakışıdır
Onunla başlar herşey gönüller sırdaşıdır
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
Besmelenin adı var, dillerde hoş tadı var
Yedi kat göğe çıkar görünmez kanadı var
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim

Kur’an’ın anahtarı Besmeledir bağları
Cennette üç ırmak var bal süt Kevser ırmağı
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
Besmelesiz iş olmaz hanalıdır düş olmaz
İmanı güçlendirir bunda şüphemiz olmaz
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim

Besmelede Hikmet Var Çek Çek Allah’ a Yalvar
Ne Muhteşem Bir Kalem Unutturmasın Mevlam
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
Kalbimizi daraltmaz ruhumuzu karartmaz
Her kapıyı o açar başka kapı aratmaz
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim

Besmelede gerçek var söyle Mevlaya yalvar
Her sofranın başında söyler hep müslümanlar
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen "Bismillâhirrahmânirrahîm" âyetinin adıdır. Besmeleye "Allah'ın adını anmak" anlamına gelen "tesmiye" de denir. 
Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. 
Tevbe sûresi hâriç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. 
Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil birer âyettir. 
Ancak o sureye dahil değildir. 
Peygamberimiz (a.s.) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiştir. 
Kur'ân okumaya, bir şey yiyip içmeye ve bir işe başlanırken besmele çekilir. 
Kur'ân'da Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği bildirilmiştir.
(En'âm, 6/121). 
Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, O'nun rızası için ve O'nun izniyle başlıyorum, demiş olur. 
Besmelede Yüce Yaratıcının üç ismi geçmektedir: Allah, Rahman ve Rahim. 
Besmele çeken Kur'ân okumuş ve Allah'ı anmış olur.
‘Besmele’, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’in adıdır. 
‘Besmele çekmek’ de ‘besmele’yi okumak’ demektir. 
Araplarda, birkaç kelimeden meydana gelen ve çok kullanılan bazı cümleleri bu şekilde kısaltma âdeti vardır. 
Bu söyleyiş, bir ihtiyaçtan doğmuştur. 
Geniş manalar taşıyan sözleri çok tekrar etme ihtiyacı, insanları, onları kısaca ifade etme yolunu aramaya sevk etmiştir. 
Bunun başka örnekleri de vardır. 
Meselâ; Elhamdülillâh ‘hamdele’, salâvât-ı şerîfe ‘salvele’, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh ‘havkale’, hasbünallah ‘hasbiye’ şeklinde kısaltılmıştır.
Yine dilimizde çok kullanılan ‘Eûzü besmele’ sözü; ‘Eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm’ ile ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’i birlikte söylemek demektir.
Bir Müslüman besmele ile “şu işe başlıyorum” derken; “Ben bu işi kendim için değil, Allah adına, Onun emri ile ve ancak Onun için yapıyorum.” demiş olur. 
Mümin yemesine, içmesine, okumasına, konuşmasına, oturmasına, kalkmasına, yatmasına, uyumasına, hep besmele ile başlar. 
Besmele, mümine lutfedilen ilâhî bir anahtardır. 
Mümin, dünyevî ve uhrevî bütün işlerinin kapısını bu anahtarla açar. 
Ebedi saadet ve mutluluğu kazandıracak maddi ve manevi tüm işlerin şifreleri, bu anahtarla çözülür. İman, ilim, irfan, ahlak, fazilet ve kısacası insanı kemale erdiren bütün değerlerin kapıları onunla açılır.
Müslüman mabedine, evine, işyerine, dükkanına, fabrikasına, okuluna, kışlasına girerken, dükkanını açarken, sözüne, konuşmasına, dersine başlarken, bağında bahçesinde, bürosunda ve iş yerinde çalışırken besmeleyi terennüm etmeli ve onu bir hayat tarzı haline getirmelidir.
Besmele’de, Allah yüceltilmekte, Ona tazim ve saygı ifade edilmektedir. 
Diğer taraftan Allah Teâlâ’nın rahmetinden kovduğu ve müminlerin düşmanı olan şeytanı kahretme, küçültme ve aşağılama vardır.
Besmele öyle bir sözdür ki ağzı temizler, kalbden gamı ve sıkıntıyı giderir. 
(Abdülkadir Geylanî) 
Abdest almağa, yemeğe, içmeğe ve her mübarek işe başlarken Besmele çekmek 
Peygamber efendimizin adet-i şerîflerinden olup sünnettir. 
(İbn-i abidîn) Besmeleyle başlıyalım kitaba Allah adı en iyi bir sığnakdır.
Nîmetleri sığmaz ölçü hisaba Çok acıyan, afvı seven bir Rab'dır. 
(Seadet-i Ebediyye)
Bişri Hafi yolda giderken içinde Allah ismi yazılan bir kağıdı görür. 
İnsanlar onu çiğnemiştir. 
Hemen kaldırır, bir misk satın alır, temizler, kokular ve bir duvara asar. 
Rüyasında şöyle denir: Ya Bişr! Sen benim ismimi temizleyip kokuladın. 
Ben de, dünya ahiret senin ismini güzel kılacağım. 
Bişri Hafi uyuyunca günahından tövbe etti.
 Rabbim evlatlarımız yüzünden hesaba çekmesin.
İmansız, ibadetsiz evlat da vermesin.
Evlatlarımız sadaka-i cariye olsun, şefaatçi olsun. 
İnşallah.
Böyle yapılan dualara ‘‘AMİN’’ deyip de çocuklarımızı yetiştirmeyecek olursak 
Bu duaların ve amin demenin bir faydası olmaz.
Onların iyi olup olmaması ana babanın elinde olduğu için 
Allah çocukların hesabını ana babadan soracak.
Bir büyüğümüz son nefesini verirken Kelime-i şehadet getirdikten sonra son sözü ‘‘Bismillahirrahmanirrahım’’ olmuş.
Rabbimiz doğru yoldan ayırmasın şeytana uydurmasın şeytanın tuzağına düşürmesin. 
Şeytanın şerrinden, insan şeytanlarının şerrinden bizleri ve sizleri korusun.
Besmele Gifleri
Yeni Güne Bismillah
Resimli Bismillah Mesajları
http://www.dilekmektubu.com/search/label/Dini%20Resimler?&max-results=8

Hiç yorum yok