Son Yayınlar

Yeni Günümüze Bismillah


Efendimiz şöyle buyurmuştur;
Kim uykusundan uyandığı zaman;

Lailahe illallahü vahdehu laşerike leh lehül mülkü 
velehül hamdü vehüve ala külli şey in kadir.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur. 
Birdir ortağı yoktur. 
Mülk de hamd da ona aittir. 
O her şeye kadirdir derse, 
Alla’u Teala Onun günahlarını affeder,  
isterse günahları denizin köpüğü kadar olsun.
Yeni Güne Bismillah
Hayırlı Sabahlar

Besmele Gifleri
Yeni Güne Bismillah
Resimli Bismillah Mesajları
http://www.dilekmektubu.com/search/label/Dini%20Resimler?&max-results=8

Hiç yorum yok