Son Yayınlar

ALLAH


1 - ALLAH (C.C)

Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah,
Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi.
İsimlerin sultanı.

Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur.
Bütün isimler Allah isminde gizlidir.
Diğer isimler Allah ismi azamına birer sıfattır.
Allah ismi hiç bir isme sıfat olmaz.
Cenabı Hakk’ın Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır.
Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hem de ahiret saadetine ermek için zikredilir.

Zikre başlamadan önce abdest alınır, niyet edilir.
Dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak, ismin hem dil, hem de kalp ile birlikte ifadesine başlanır. 
Manevi alemlerin sultanı olmak için YA HU YA ALLAH ismi azamı zikredilir.
Bu zikir Allah dostlarının, veli kullarının zikridir.
HU ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiç bir isim geçemez.

Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır.
Maneviyatı güçlenir.
Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır.

Her gün Ya Allah Ya Hu diye 1000 defa zikirde bulunanı Allah, kemaliyle rızıklandırır.

Şifa için ALLAH ismi 70 defa bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra, hastaya içirilirse; hasta şifa bulur.

"En güzel isimler (Esmaü'l Hüsna) Allah'ındır. 
O halde O'na o güzel isimlerle dua edin." 
[ ArafSuresi,180 ]

"Allah'ın 99 ismi vardır. 
Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" 
[ Buhari, Müslim ]

Hiç yorum yok