Son Yayınlar

Neredeyse Ölümsüz Olan 5 Canlı

PLANARYAPlanaryalar, çoğunlukla denizde veya tatlı suda yaşayabilen, yassı solucanlar şubesine ait bir çeşit omurgasızların genel adıdır.
Planarya parçalara ayrıldığında her bir parça yeni bir planarya oluşturur


Böylece planarya ikiye bölünerek eşeysiz olarak çoğalmış olur.


SU AYISI Su ayısı, omurgasızlar familyasından olan mikroskobik bir canlıdır.
Dört çift kısa bacağı ve sakal hayvancığı olarak da bilinen su ayısı görünüşü ayıya benzediği için bu ismi almıştır.
Silindir şekline bir vücudu olan su ayısı tam olarak belirgin olmayan kafa yapısına sahiptir.
Olağan üstü ortam koşullarına dayanıklıdır.
Genlerinin incelenmesi sonucu, önce tatlı suda ortaya çıkan tardigrade'in yüksek adaptasyon becerisiyle toprak üzerine de sıçradığı anlaşıldı.

Uzayda yaşayabildiği keşfedilmiştir


HİDRALAR


Tatlı su birikintilerinde yaşar, küçük su hayvanlarını avlayarak beslenirler.
Uzun ve dar bir çuvalı andıran gövdelerinin alt bölümündeki yapışkan disklerle sudaki taşlara ve bitkilere tutunurlar. 
Gövdenin üst bölümünde bir ağız deliği, bunun çevresinde de yarım düzine kadar kıl gibi incecik dokunaç bulunur. Bir hidra birkaç parçaya bölündüğünde bu parçalardan her birinden bir süre sonra yeni ve eksiksiz bir birey gelişir. 
Hidralar birçok tatlı su hayvanı gibi koloniler oluşturmaz.
Polip denen ayrı bireyler halinde yaşarlar.


ÖLÜMSÜZ  DENİZANASI (Turritopsis nutricula)


Bu canlı yaşlılığa bağlı bir nedenden ötürü ölmüyor, yani yaşlanmıyor.
Yavrular polip dönemi yaşarlar, gelişip medusa dönemine girerler. 
Burada eşeyli olarak üreyip yavru polipler üretirler. 
Ancak, daha sonra, yaşlanıp ölmeleri gerekirken, kendilerini polip döneme döndürebilirler. Bu sayede, yaşlanma sonucu ölüm gerçekleşmez ve bir birey, sürekli olarak, yaşlanıp ölmek yerine kendisini yavru  hale döndürerek yaşamını sürdürür. 


AKSOLOTL


Aksolotllar vücutlarının çeşitli parçalarını ve uzuvlarını yeniden üretebilme yeteneğine sahip olduğundan, kolay üretildiğinden ve embriyolarının büyük oluşundan dolayı bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılır. 
Pek çok ülkede ise ev hayvanı olarak yetiştirilmektedir.


Canlı görüntüleri için videoyu izleyiniz.

Hiç yorum yok