Son Yayınlar

Cuma Kartları


Cennet bahçeIerinin güIIeri yüzüne,

BüIbüIIerin nağmeIeri diIine,

AIIah sevgisi gönIüne,

Bu güzeI günün bereketi üzerine oIsun.

HayırIı CumaIar.

http://www.dilekmektubu.com/search/label/Dini%20Resimler?&max-results=8

Hiç yorum yok